top of page

Vandet i regnvandsbassinet i September og Oktober.


Vi har i bestyrelsen spurgt vores eksterne konsulenter på fællesområdet (MOE), til det vand som lå i regnvandsbassinet i nogle uger i September og Oktober.

Vi har fået nedenstående svar.

"

Årsagen til, at I har oplevet, at reserve/”vente”bassinet har været vandfyldt i længere perioder, er formentlig, at der i efteråret er kommet store mængder regn. Vi har vurderet nedbørsdata fra en regnmåler i Fredensborg. Gennemgang af regndata viser, at det i september og oktober har regnet næsten dagligt. I september og oktober er der samlet målt 225 mm nedbør i Fredensborg. Det er en del højere end DMI’s referenceværdi for 2006-2015, som er på 125 mm i september og oktober. De fleste af de regnhændelser, som er faldet her i september og oktober var små (2 mm regn), men til gengæld var der kort tid imellem dem. Hyppige regnhændelser betyder, at alt regnvandet ikke kan nå at sive ned i jorden, inden der kommer regn igen. Den store mængde regnvand, der er kommet, betyder samtidig, at den øvre del af jorden formentlig har været vandmættet. Det gør, at regnvandet i bassinet vil sive langsommere ned, end hvis jorden indeholdt mindre vand. Vi vurderer derfor, at bassinet er vandfyldt, fordi der er kommet meget regn over en længere periode, og vandet dermed ikke kan nå at nedsive. Billedet, der er sendt, tyder på, at der har været opblandet materiale (formentlig jord) i regnvandet, der er løbet over vejen. Det hænger sandsynligvis også sammen med den store mængde regn, der er faldet i efteråret, som har mættet jorden med vand. Når regnvandet løber af på overfladen, kan der blive opblandet små mængder jord i regnvandet. Fordi det er et relativt nyetableret område, har jorden ikke ”sat sig” så meget, og derfor vil der være større tendens til, at der opblandes jord i regnvandet. Resultatet af dette bliver, som I har observeret, at jorden fra vandet bliver aflejret på vejene."


Tak! Beskeden blev sendt.

Navn *

Email *

Emne

Besked

bottom of page