top of page

Grundejerforeningen Asminderødhave's Nyhedsbrev fra Oktober.

Orientering fra bestyrelsen. Oktober 2020.
Ekstraordinær Generalforsamling. Bestyrelsen skrev til samtlige beboere vedr. at fremsætte forslag til en eventuel ekstraordinær generalforsamling. Der indkom ingen forslag, så bestyrelsen indkalder ikke til ekstraordinær generalforsamling. Den udvikling, der har været mht. COVID-19 siden bestyrelsen skrev ud, havde nok også umuliggjort en sådan.


Ændring i bestyrelsen. Mikkel Meinertsen er fraflyttet Asminderødhave og er derfor udtrådt af bestyrelsen. Mikkel har i sin korte tid i bestyrelsen udført et rigtig godt arbejde og bl.a. stået for og afklaret vores mildes talt indviklede vandforhold (se længere nede). Stor tak til Mikkel. Bestyrelsen består herefter af 4 medlemmer.


Norfors. I s


pørgsmålet om vores varmeregningers størrelse har der med Norfors været afholdt møder og foregået en hel del mail korrespondance. Norfors leverer ikke de oplysninger, vi har brug for, og som de har lovet, og Formanden har igen haft kontakt til vores borgmester, som i september har rejst sagen i Norfors’ bestyrelse. Ole Sondrup og Carsten Simonsen yder stadig en meget stor indsats.


Trafikken i området. Selv om det absolut er blevet bedre, opleves det stadigt ind i mellem, at der køres for stærkt i forhold til hastighedsbegrænsningen på 30 km. Det gælder først og fremmest besøgende – herunder varebiler, men det kan nok også forekomme, at en beboer burde nedsætte farten. Bestyrelsen er opmærksom på sagen, og der har været indledende kontakt til Kommunen.


Regnvandslaug. I henhold til vedtægternes § 7, stk. 1 skal foreningen forestå funktionen som regnvandslaug af de anlæg, som grundejerforeningen ejer. Det indebærer bl.a. drift, vedligeholdelse og fornyelse. Bestyrelsen arbejder på dette og vil bl.a. indgå aftale med et kloakfirma. Kristian Berg er tovholder.


Beskæring af træer. Foreningen har en aftale med Lind&Risør om beskæring af træerne på fælles arealerne inden sæsonens afslutning. Såfremt nogen er opmærksom på træer, der bør beskæres, hører vi det gerne, helst indenfor 2 uger.


Ny affaldsordning. Der vil inden årets udgang komme ny affaldsordning i kommunen. Se nærmere http://www.fredensborgforsyning.dk/den-nye-affaldsordning/ Beboere i villaerne og enplans rækkehusene vil skulle have en beholder mere end i dag, og de nye beholdere bliver større. Toplans rækkehusene skal udpege en affaldsansvarlig, som registreres hos Kommunen.

Comments


Tak! Beskeden blev sendt.

Navn *

Email *

Emne

Besked

bottom of page