top of page
En hård fødsel for Asminderødhave

Tilblivelsen af Asminderødhave kan med rette kaldes en hård fødsel efter den er blevet bygget på grunden, hvor den tidligere Asminderød Skole havde undervisning i 43 år og var noget nær en kulturinstitution i Fredensborg. I 2007 må skolen dog dreje nøglen om på grund omfattende fugtproblemer og skimmelsvamp.

Asminderød Skole indvies i 1963 med omkring 330 elever, men bliver efter store fugtproblemer midlertidig lukket i august 2006. Eleverne sendes hjem. Tre måneder senere foreligger konklusionen efter en gennemgang af skolen fra kælder til kvist: Skolen er ramt af skimmelsvamp. I februar 2007 beslutter Skoleudvalget endeligt at lukke skolen og fordeler efterfølgende de 480 elever på andre af kommunens skoler. Skolen åbner aldrig igen, og herefter følger en langstrakt proces, hvor Fredensborg Kommune arbejder med flere løsningsmodeller. 

 

Dels at gennemrenovere den eksisterende Asminderød Skole eller også rive den helt ned og sælge grunden. Problemet er, at det koster 20 millioner kroner alene at nedrive bygningerne, og derfor står kommunen ikke ligefrem med en spotvare mellem hænderne, når det gælder et salg. Tilbygninger af kommunens andre eksisterende skoler bliver også nævnt som en mulighed for at imødekomme elevpresset, men de næste to år står sagen i stampe, hvor der ikke sker en udvikling i sagen om Asminderød Skole.

I sommeren 2009 beslutter Fredensborg Kommune, at bygge en ny skole som erstatning for den gamle. Fredensborg Skole hedder den nye skole på Humlebækvej, og den har en pris på 135 millioner kroner som til gengæld også er miljørigtig på alle parametre. Der kæmpes dog med finansieringen til at bygge skolen, og Fredensborg Kommune låner blandt andet 30,5 millioner kroner af Indenrigsministeriets lånepulje, selvom kommunen reelt har ansøgt om et lån på 40 millioner.

Problemerne langt fra slut

Finansieringen kommer til sidst på plads, og det er en glad Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), som i november 2010 kan tage det første spadestik til  Fredensborg Skole som erstatning for Asminderød Skole. Godt og vel to år senere er skolen klar til de nye elever, og kommunen får taget trykket af de manglende klasselokaler og udfordringer på skoleområdet. I mellemtiden forsøger kommunen at sælge den efterladte skole og grund ved Benediktevej. Det skal vise sig at blive en udfordring. 

I april 2011 sættes grunden til salg, men det kniber med at få den afhændet. Prisen for at nedrive det hele afskrækker mulige købere, og der udfærdiges derfor et udbudsmateriale for Asminderød Skole med og uden nedrivning af skolen. Kommunen afviser undervejs en køber, da man ikke vil "forære ejendommene bort", og bygningerne falder endnu mere hen uden et salg.

I 2014 sker der noget. Asminderød Skole har stået i syv år som en efterladt og udpint bygning, men 24. juni 2014 præsenterer Fredensborg Kommune Lind & Risør som købere af grunden og skolen. I købsaftalen forpligtiger Lind & Risør sig til at rive den gamle skole ned inden for et år, og inden for to år skal den første etape af det 58.000 kvadratmeter store projekt være påbegyndt – ellers har Fredensborg Kommune muligheden for at købe grunden tilbage. Fem måneder senere efter offentliggørelsen af købsaftalen, præsenterer Lind & Risør projektet ”Asminderødhave”

 

Det første spadestik bliver taget 12. april 2016, og Asminderødhave, et navn udvalgt blandt 225 forslag, er hermed født med rækkehuse og villagrunde i stedet for skolegård og frikvarter. I august 2017 kan den første beboer flytte ind over ti år efter, at at den tidligere skole måtte lukke og slukke.

 

Asminderødhave er en realitet.

Tak til den tidligere Asminderød Skoles Facebookside for lån af billedmateriale. Har du lyst til at se flere billeder, kan du se flere her.

ASMINDERØD SKOLE


Asminderød Skole blev oprettet i 1830.
Indtil 1906, hvor Fredensborg Skole blev indviet, lå skolen på Asmundshøj.
I 1963 blev skolen på Benediktevej 29 indviet. I 2007 blev der opdaget skimmelsvamp i bygningerne, og det blev besluttet at rive bygningerne ned.
Herefter flytter skolen i løbet af 2012-13 til nye lokaler og bliver samtidig fusioneret med Fredensborg Skole.

Skoleinspektører:
Henning Palsbirk: 1963 - 1978
Gert Kampmann: 1978 - 1993
Bjarne Olsen: 1993 - 2001
Lars Kyndesen: 2002 - 2011
Jens Bernhardt: 2011 - 2016

 

Kilde: Fredensborg Arkiverne

Luftfoto Asminderød Skole

Skolegården på Asminderød Skole i 1960'erne
Foto: Asminderød Skole

Luftfoto Asminderød Skole

En epoke er endegyldigt slut. Skolen rives ned.
Foto: Asminderød Skole

Tak! Beskeden blev sendt.

Navn *

Email *

Emne

Besked

bottom of page