top of page

Driftvedligeholdelse på regnvands system. - Info fra bestyrelsen

I de forgange uger har bestyrelsen i forbindelse med drifteftersyn foranlediget spuling og rensning af systemet for regnvandsafledningen i Asminderødhave, hvilket inkluderer vej brønde, vandledning, sandfang, samt fordelerbrønde. Systemet, der vedrører 2 planshusene, er rengjort og fungerer optimalt.

Arbejdet vedrørende systemet for villaområdet forventes færdiggjort i løbet af uge 51. Da der alene er tale om regnvand, er det rent vand, der således er pumpet fra sandfangsbrønd og over i nedsivningsbassinet, hvorefter det er muligt at opsuge resterende slam.

Fredensborg Forsyning har ansvaret for kloak systemet for spildevand, der iøvrigt er et selvstændigt lukket system, der intet har at gøre med regnvandsafledningen.Comments


Tak! Beskeden blev sendt.

Navn *

Email *

Emne

Besked

bottom of page